Engelsk, Grammatik, Skriftlig engelsk

Eksamen i engelsk: Tre nye træningsopgaver

På jagt efter nyt træningsmateriale op til eksamen? Min flittige viv Mette har fremstillet tre eksamenslignende sprogopgaver, som du kan downloade nederst på siden. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi – i bedste TV-køkken stil – har snydt lidt og skrevet nogle af teksterne selv. Opgave 3 er dog bygget op om såkaldt autentiske tekster. Under alle omstændigheder træner de det, de skal. Go for it:-)

Eksamen i engelsk - Træn grammatiske fokuspunkter

Bliv klar til eksamen: Grammatiske fokuspunkter

Første opgave

 1. Udvidet tid
  1. Find fire eksempler på udvidet tid
  2. Forklar med eksempler brugen af udvidet tid på engelsk
 2. Verber, adjektiver og genitiv
  1. Tre forskellige eksempler på simple verballed er understreget. Forklar kort med inddragelse af subjekterne i de tre eksempler de regler for kongruens, der gør sig gældende i de tre tilfælde.
  2. Fire eksempler på adjektiver er understreget. Forklar kort med inddragelse af alle eksemplerne, hvilke ordklasser adjektiver kan lægge sig til.
  3. Tre eksempler på genitiv er understreget. Forklar med inddragelse af alle tre eksempler reglerne for brug af genitiv.
 3. Lytteøvelse: Semantik
  1. Find eksempler på ord fra det semantiske felt “communication”

Læs også: Sprog for sjov: Grammatik med Flickr Stories

Anden opgave

 1. Omvendt ordstilling
  1. Find og skriv tre eksempler på omvendt ordstilling i nedenstående tekst.
  2. Forklar kort med inddragelse af alle tre eksempler, hvornår man kan bruge omvendt ordstilling på engelsk.
 2. Substantivers pluralis, pronominer og kongruens
  1. Tre forskellige eksempler på sammensatte substantiver er understreget. Lav dem om fra ental til flertal. Forklar kort med inddragelse af alle tre eksempler reglerne for pluralisdannelse af sammensatte substantiver.
  2. Fire eksempler på pronominer er understreget. Forklar kort med inddragelse af alle eksemplerne, hvilken pronomentype der er tale om samt reglen for kongruens ved disse typer pronominer.
  3. To eksempler på substantiver i pluralis er understreget. Forklar reglen for denne pluralis.
 3. Lytteøvelse: Verbets tider og former
  1. Find og skriv i alt ti verballed i mindst fem forskellige tider / former.
  2. Skriv for hvert ord, hvilken form og tid verballeddet står i.

Læs også: Sprog, tekst og kunst: Tre kreative sprogopgaver

Tredje opgave

 1. Adjektiver og adverbier
  1. Find og skriv fire adjektiver og fire adverbier i teksten.
  2. Forklar kort på baggrund af eksemplerne hvilke ordklasser / kategorier henholdsvis adjektiver og adverbier kan beskrive. 
 2. Pronominer, artikler og modalverber
  1. Fem eksempler på pronominer er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvilken type pronomen, der er tale om og hvilken form det har.
  2. Tre eksempler på artikler er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvorfor der er brugt artikel samt hvorfor de ubestemte artikler har den form, de har.
  3. Tre eksempler på sammensatte verballed med modalverber er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvilken tid verballeddet står i og hvad modalverbet udtrykker.
 3. Lytteøvelse: Semantik
  1. Find og skriv i alt otte eksempler på ord, der ligger inden for det semantiske felt ”health” fra videoen. Skriv, hvilken ordklasse ordene tilhører

Læs også: Freedom of Speech is not Freedom of Reach

Downloads

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *