Engelsk, Idéer, Litteratur, Workshop

Undergrundsdigte og podcasts til din undervisning

Savner du inspiration til undervisning i digte og podcasts? Til efteråret udbyder jeg dette kursus om nye britiske undergrundsdigte i samarbejde med Engelsklærerforeningen. Skriv gerne, hvis du er interesseret i et lignende kursus eller workshop på din egen skole.

Kursusudbyder
Engelsklærerforeningen

På workshoppen arbejder vi i dybden med didaktisering af udvalgte tekster fra performance-kunstnerne Hollie McNish, Kate Tempest, Amaal Said og Toby Thompson samt ‘Have You Heard Georges Podcast’ (#HYHGP) af digteren George the Poet.

Digterne stiller skarpt på en lang række af de sociale problemstillinger, der rører sig i Storbritannien netop nu og kan derfor skabe indgangsvinkler til en lang række temaer og sproglige udfordringer. I sine Instagramdigte skriver Hollie McNish bramfrit og tilgængeligt om kvinder, køn og seksualitet; Kate Tempest takler krig, vrede og social uretfærdighed; mens Toby Thompson og Amaal Said behandler emner som ensomhed, identitet og stereotyper. #HYHGP fra George the Poet er et genredefinerende sproglaboratorium, der remixer personlige fortællinger med undergrundsdigte, rap, performance poetry, litteratur og social indignation.

Efteruddannelse er kun relevant, når den kan anvendes direkte i din egen undervisning. Målet med denne workshop er derfor at få den faglige inspiration ind under huden. I løbet af dagen vil du udvikle, afprøve og reflektere over materiale, øvelser og metoder, som kan bringe de fem kunstnere i spil med dine egne klasser og med blik for din skoles elevsammensætning. Workshoppens indhold og arbejdsformer er altså tænkt praksisnært, og relevans er det vigtigste succeskriterium for dagens forløb.

Læs også: Critical Approaches – One Text Five Modes of Study

Målgruppe

Engelsklærere på stx og hf.

Underviser

Morten Mølgaard Pedersen, cand. mag. i dansk og engelsk og forfatter til undervisningsbloggen Inkshed.dk

Tid og sted

Tirsdag den 22. september 2020, kl. 12-15, Midtfyns Gymnasium, Holmehøjvej 4, 5750 Ringe.
Onsdag den 21. oktober 2020, kl. 12.15-15.15, Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov.

Pris

500 kr. for medlemmer af Engelsklærerforeningen, 850 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding

Midtfyns Gymnasium: senest tirsdag den 8. september 2020 på www.engelskforeningen.dk.
Risskov Gymnasium: senest onsdag den 23. september 2020 på www.engelskforeningen.dk.

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *