Engelsk, Idéer, Litteratur, Workshop

Undergrundsdigte og podcasts til din undervisning

Savner du inspiration til undervisning i digte og podcasts? Jeg laver skolebaserede workshops britiske undergrundsdigte, spoken word og podcasting for engelskundervisere på gymnasiale uddannelser.

Kursusbeskrivelse

På workshoppen arbejder vi i dybden med didaktisering af udvalgte tekster fra performance-kunstnerne Hollie McNish, Kate Tempest, Amaal Said og Toby Thompson samt ‘Have You Heard Georges Podcast’ (#HYHGP) af digteren George the Poet.

Digterne stiller skarpt på en lang række af de sociale problemstillinger, der rører sig i Storbritannien netop nu og kan derfor skabe indgangsvinkler til en lang række temaer og sproglige udfordringer. I sine Instagramdigte skriver Hollie McNish bramfrit og tilgængeligt om kvinder, køn og seksualitet; Kate Tempest takler krig, vrede og social uretfærdighed; mens Toby Thompson og Amaal Said behandler emner som ensomhed, identitet og stereotyper. #HYHGP fra George the Poet er et genredefinerende sproglaboratorium, der remixer personlige fortællinger med undergrundsdigte, rap, performance poetry, litteratur og social indignation.

Efteruddannelse er kun relevant, når den kan anvendes direkte i din egen undervisning. Målet med denne workshop er derfor at få den faglige inspiration ind under huden. I løbet af dagen vil du udvikle, afprøve og reflektere over materiale, øvelser og metoder, som kan bringe de fem kunstnere i spil med dine egne klasser og med blik for din skoles elevsammensætning. Workshoppens indhold og arbejdsformer er altså tænkt praksisnært, og relevans er det vigtigste succeskriterium for dagens forløb.

Læs også: Experimental Podcasting #HYHGP #listencloser

Målgruppe

Engelsklærere på stx og hf.

Underviser

Morten Mølgaard Pedersen, cand. mag. i dansk og engelsk, underviser på Paderup Gymnasium og forfatter til undervisningsbloggen Inkshed.dk

Tid og sted

Er op til dig og din faggruppe. Kurset er skolebaseret og tilpasses den enkelte skoles ønsker.

Pris: Kr 4463,00

Workshop: 3 timer
Oplæg 1 time: 2789 kr
Efterfølgende diskussion: 837 kr pr. påbegyndt time.
+ Rejseomkostninger

Prisen er baseret på Dansk Magisterforenings minimumstakst for foredrag/forelæsninger.

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *