Dansk, Idéer, Skriftlig dansk

Hovedet på bloggen – den personlige stemme

Hovedet på bloggen. Vi er ikke ude i en ny idé i hvert fald har Eva Pors ovre på 111variation.dk og jeg fået ca. samme idé ca. på samme tidspunkt:-)

I løbet af nedlukningstiden har min datters klasselærer sat børnene til at skrive dagbog. Det synes jeg er god måde at træne skriftlighed på som – med lidt tilretning – sagtens kan bruges på gymnasieniveau. Især lægger idéen op til reflekterende skrivning. Den form for skrivning kan foregå i mange shapes and sizes, som er velegnede til at tænke kreativt og udvikle en personlig stemme:

 • essay
 • klumme
 • blogindlæg
 • dagbogsnotat

Datteren min og Evas elever skal skrive 10 minutter hver dag. Hos mig skal de lave en ugentligt klumme eller blogindlæg om et selvvalgt emne. Emnet kan være dagsaktuelt, men behøver ikke være det. Den lidt mere faste genre giver mulighed for at træne den personlige stemme, men også sproglig opmærksomhed på papirord og rytme.

Skrivningen kan selvfølgelig foregå i et almindeligt lukket kredsløb mellem lærer og elev. Men der er mere på spil – og derfor større udfordringer i at lægge teksterne ud på en blog. WordPress.com giver adgang til et gratis blogværktøj, som er supernemt at bruge.

Læs også: Reflekterende artikel – Lær kunsten af Inger Christensen

Den personlige stemme

Den personlige stemme: Træn reflekterende skrivning hjemmefra
Spejl verden – reflekterende skrivning kan have mange former.

Vejledningen til læreplanen i dansk siger dette om at skrive med en en personlig stemme:

Den reflekterende skrivning er allerede blevet uddybet, men det er vigtigt at hæfte sig ved den personlige stemme. At skrive med en personlig stemme betyder ikke, at eleven kan kaste om sig med slang og bandeord. Det betyder, at eleven kan benytte en mere afsenderorienteret formidlingsform, som ville virke forstyr-rende for formidlingen hvis den fik overtaget i den mere faglige diskurs i en analyserende artikel. Det kan fx være at man viser sin skriveridentitet ved at anvende narrativer eller bestemte metaforer som et gennemgående sprogligt virkemiddel.

Det er således en pointe, at den reflekterende artikel i højere grad end den analyserende og debatterende artikel giver plads til, at eleverne kan udfolde et kreativt skrivepotentiale.

VEjledning til læreplanen dansk a

Læs også: Paradoksets natur – essay om Madonna (Darfur)

Læg hovedet på bloggen

Opgave

Skriv en klumme eller et blogindlæg om et emne der vedkommer dig. Dit emne kan godt være aktuelt lige nu, men det behøver ikke være det. Du kan få tips og idéer til klummer, blogs og skrivning her:

 1. Klummen: alle de bedste klummer på alt.
 2. Blogindlægget: Skabelon til at skrive et godt blokindlæg
 3. Rytme: Sådan finder du musikken i din tekst
 4. Papirord: 11 fyldord, der ødelægger din tekst
 5. Lange ord og sætninger: Prøv Lix-beregneren hos tekstr.dk

Din tekst skal leve op til følgende krav:

 1. 399 ord
 2. Undersøg dit emne
 3. Tag udgangspunkt i en personlig oplevelse
 4. Bevæg dig fra den personlige sansning til den abstrakte tanke
 5. Hvis hvem du er! (Brug historier og bestemte metaforer som gennemgående virkemiddel)
 6. Hyg dig. Din tekst må gerne smile – eller vrisse:-)

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *