Guldgruber, Idéer, Tværfaglighed

En skole i skyen: Self-Organizing Learning Environments

Indrømmet, jeg let at begejstre. Alligevel er jeg sjældent blevet så inspireret af noget, som første gang jeg hørte Sugata Mitra tale om The School in the Cloud og principperne bag SOLE – eller Self-Organizing Learning Environments.

Den grundlæggende idé i SOLE er at udnytte børns naturlige nysgerrighed og lade dem bruge den til at lære og udvikle kompetencer i fællesskab. Idéen opstod oprindelig da datalogi-professor Sugata Mitra byggede en computer ind i muren til sit college i Delhi og på den måde gav børnene fra slumkvateret bag skolen adgang til internettet. Børnene begyndte hurtigt at udforske computeren og lærte sig selv at browse.

I sin TEDTalk “Build a School in the Cloud” udfordrer Sugata Mitra grundlæggende paradigmer i den etablerede undervisning og introducerer en demokratisk læringsbaseret tilgang.

I SOLE må man gerne drømme, fejle og stille kritiske spørgsmål. Og det kritiske spørgsmål for Sugata Mitra er, hvordan fremtidens læringslandskab skal se ud. Hvordan skaber vi lige muligheder for læring uafhængigt af geografi og privilegium.

Jeg synes idéerne i SOLE giver ekstremt mange muligheder ikke kun i forhold til undervisning af børn, men også til projektdage på ungdomsuddannelserne eller som samskabelsesprojekter og livslang læring i biblioteker og kulturhuse.

Læs også: Pesten i Bergamo – arbejdsspørgsmål og opgaver

Den usynlige underviser

Svaret ligger – ifølge Mitra – i to ting: nysgerrighed og internetadgang. Nysgerrigheden stimuleres ved at stille store spørgsmål og give deltagerne mulighed for at finde svar vha. internettet. Underviseren fungere primært som igangsætter og facilitator – i arbejdsprocessen er hun ideelt set usynlig. Hovedprincippet i metoden ligger på den måde tydeligt i navnet. Der er netop tale om Self-Organizing Learning Environments.

I stedet for at optræde i rollen som traditionel underviser, giver SOLE i højere grad mulighed for at observere læringsprocesser mens de finder sted. På den måde lægger Self-Organizing Learning Environments op til at undersøge, reflektere over og udvikle sin egen undervisningspraksis.

Læs også: The Poetry Project

Hvordan ser en SOLE session ud?

Self-Organizing Learning Environments
I SOLE sætter underviseren læringsprocessen i gang med dagens store spørgsmål. Derefter skal underviseren helst blive usynlig og lade eleverne arbejde selvstændigt med at finde svar og opstille hypoteser.

Den grundlæggende struktur og mål med en SOLE Session er fint beskrevet i materialet på hjemmesiden theschoolinthecloud.org, hvor du også kan downloade et SOLE Toolkit. SOLE har ikke rigtig fundet vej til vores hjemlige breddegrader (endnu (!)), så derfor har jeg valgt at oversætte noget af materialet i denne artikel.

Struktur

En SOLE session er inddelt i tre faser: Dagens store spørgsmål, undersøgelsen og evalueringen. Præcis hvor lang tid der skal bruges til hver fase varierer afhængig af, hvor meget tid du har til rådighed. Eksemplet her er tilpasset en normal dansk lektion på 90 (2×45 min) minutter, men du kan selvfølge justere i forhold til dine egne behov.

Dagens store spørgsmål (5 minutter)

Dette er din indledning. Fortæl en kort historie, vis en video eller noget andet der sætter gang i fantasien. Og vigtigst af alt: Stil dit spørgsmål. Læs mere om gode spørgsmål.

Undersøgelsen (60 minutter)

Spænd hjelmen og lad eventyret begynde! Dette er hoveddelen af lektionen og den tid deltagerne bruger på at finde svar på dagens store spørgsmål. I denne del af lektionen får du måske brug for at stille åbne og interessante spørgsmål eller give motivation, som bringer deltagerne videre. Men prøv at være så usynlig som muligt og lad deltagerne arbejde i fred.

Evalueringen (15-25 minutter)

I denne fase præsenterer deltagerne resultaterne af deres undersøgelse. Brug tiden til at lytte til eleverne og faciliter en diskussion af dagens spørgsmål og deres læringsproces. Ros og giv konstruktiv kritik. Det er vigtigt at opmuntre deltagerne til at tænke over, hvad de har gjort godt og hvad de kan gøre anderledes næste gang.

Sådan kommer du i gang

I begyndelsen af en session er det en god idé at forklare, hvordan en SOLE fungerer, og hvordan deltagerne kommer i gang:

 • Dan grupper af ca. fire personer
 • Hver gruppe skal have adgang til en computer
 • Man kan altid skifte gruppe
 • Del gerne viden på tværs af grupper
 • Man må gå rundt og snakke som man har lyst til
 • Du vil være stort set “usynlig” i forløbet – det kan være en god idé at eleverne udpeger en mediator, som går til dig, hvis behovet opstår

Hvad ville der ske med jorden hvis alle insekter forsvandt?

Self-Organizing Learning Environments - Big Question

Dagens store spørgsmål er udgangspunktet for alt arbejde i en SOLE. Men hvordan stiler man et stort spørgsmål? Et godt spørgsmål er åbent og skal give mange svarmuligheder. Måske kan spørgsmålet slet ikke besvares! Det vigtigste er at spørgsmålet sætter gang i nysgerrigheden og giver eleverne lyst til at undersøge svaret. The School in the Cloud har en side med tips og idéer til at formulere store spørgsmål og du kan finde disse eksempler i Toolkittet:

 • Er livet på jorden bæredygtigt?
 • Hvorfor glider folk, når det er vådt?
 • Hvordan ved mine øjne, at de skal græde, når jeg er ked af det?
 • Hvad er den største trussel mod verdens have lige nu?
 • Hvordan opstod musik?
 • Kan noget være mindre end nul?

Hvis du opretter en profil giver hjemmesiden også adgang til en online forløbsbygger, som trin for trin hjælper dig i gang med SOLE.

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *