Dansk, Idéer, Kunst, Skriftlig dansk

Debatterende artikel om Respektløs hensynsfuldhed

Du sidder der bag skærmen med kaffe i din kop og leder rundt på nettet med lys og suk og lup. Den må da vær’ derude, den næste go’ idé til noget at debattere og træne skriftlighed.

Ditte Gråbøl og Morten Kirskov i Bergmans “Scener fra et ægteskab” (Det Kongelige Teater, 2017)

I et indlæg i Weekendavisen rettede digteren Søren Ulrik Thomsen for nylig kritik mod teaterdirektør Jon Stephensen fra Avenu T.

Thomsens kritik kommer i forlængelse af, at Jon Stephensen i et interview har udtalt, at “Musikken skriver nye sange og litteraturen nye bøger. Men teatret er bundet op på en klassikerarv med totalt forældede kønsroller, som slet ikke harmonerer med virkeligheden.”

Stephensens udtalelse er udtryk for en tendens Søren Ulrik Thomsen kalder “respektløs hensynsfuldhed”, hvor kunst og historie redigeres af frygt for, at de næste generationer skal tage skade af tidligere tiders normer.

Emnet er oplagt til en debatterende artikel, og derfor har jeg kombineret indlæggene fra de to herrer med en såkaldt “krænkelsesguide” fra Information 1. april 2019 og et lille medieklip af Annika Aakjærs sang “Mur af selvcensur”.

Opgave: Debatterende artikel

Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer frygten for krænkelser i kulturen og det offentlige rum og forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Respektløs hensynsfuld (tekst A) og mindst ét af de tre andre indlæg Krænkelsesguide: følg disse fire trin, så er du altid sikker (tekst B) Klassikere i teatret bidrager til unges sexkrænkelser (tekst C) og Mur af selvcensur (tekst D).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

  • At diskutere, i hvilket omfang frygten for krænkelser er udtryk for misforstået hensynsfuldhed ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Respektløs hensynsfuldhed (tekst A).
  • At underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler bl.a. ved at inddrage mindst én af teksterne Krænkelsesguide (tekst B), Klassikere i teatret bidrager til unges sexkrænkelser eller Mur af selvcensur (tekst D).
  • At præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekster og medier

Tekst A: Søren Ulrik Thomsen, Respektløs hensynsfuldhed (Weekendavisen, 6/12 2019 – besøgt 10/12 2019)

https://www.weekendavisen.dk/2019-49/boeger/respektloes-hensynsfuldhed?fbclid=IwAR3Yo2vG7qYHOQz6-nuo2LjrZX-Q6Ztr3Z9KRU54aCQOAYkaBoFhOj_vbOE

Tekst B: Thomas Burø og Jannick Friis Christensen: “Krænkelsesguide: Følg disse fire trin, så er du altid på den sikre side (Information 1/4 2019)

https://www.information.dk/debat/2019/03/kraenkelsesguide-foelg-fire-trin-saa-altid-paa-sikre-side

Tekst C: Jon Stephensen, “Direktør: Klassiskere i teatret bidrager til unges sexkrænkelser (dr.dk, 18/11 2019 – besøgt 10/12 2019)

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/direktor-klassikere-i-teatret-bidrager-til-unges-sexkraenkelser

Tekst D: Annika Aakjær, Mur af selvcensur (Medieklip, Youtube – besøgt 10/12 2019)

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *