Virkeligheden i virkeligheden

Dansk A – medier

Vi har en ide om at de billeder vi ser i dokumentarfilm, nyhedsudsendelser og på pressefotos repræsenterer et objektivt udsnit af virkeligheden, at de giver os sandheden eller i hvert fald ikke lyver om en given situation. Faktagenrerne er med andre forpligtet på virkeligheden, mens fiktionen ikke behøver at opretholde denne forpligtelse og er fri til at fortælle subjektivt. I realiteten sker enhver repræsentation af “virkeligheden” altid ud fra bevidste valg. Journalisten vælger at se historien fra en bestemt vinkel, redaktøren vælger hvilke og hvordan historier skal prioriteres, og dokumentaristen kan vælge at bruge fiktionsvirkemidler til at skabe identifikation, spænding og stemning som påvirker beskueren. “Virkeligheden i virkeligheden” stiller, med udgangspunkt i Janus Metz’ Afghanistan-dokumentar Armadillo (2010), ind på den kritisk bevidste analyse af dokumentar og nyhedsformidling. Forløbet bygger videre på forløbende “At analysere levende billeder” (1g) og “Kort fortalt – om kort og novellefilm” (2g) og søger på én gang at repetere grundlæggende analytiske begreber, nuancere og udvide elevernes kritiske blik på dokumentarfilm og pressefotografiet samt placere disse i forhold til begreber som senmodernitet, hyperrealtitet og (selv)iscenesættelse.

Indhold

Janus Metz, Armadillo, (dokumentar, 2010)
Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe, Den iscenesatte virkelighed – fra nyheder til reality (Systime, 2004)
Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Claus Nielsen, “Et spørgsmål om genre” i Begreb om dansk – Litteratur, sprog og medier. Dansklærerforeningen, 2009.
Jørgen Riber Christensen, Baudrilliards hyperreelle simulationsverden:http://people.hum.aau.dk/~riber/hyper.htm
NN, Den arrangerede virkelighed. Artikel i Information 11/5 2007:http://www.information.dk/139936
Udvalg af historiske pressefotos Nyhedstrekanten og nyhedskriterier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *