Tand for tunge – tale, retorik og diskurs

Dansk A – Sprog

Forløbets formål er at udvide, perspektivere og nuancere elevernes viden om argumentationsanalyse og retorik fra AT-forløbet Det gode argument. Forløbet indeholder både en analytisk og en praktisk dimension, hvor eleverne dels arbejder med retoriske virkemidler og argumentation i et udvalg af klassiske og politiske taler fra ind- og udland; dels producerer og afholder egne taler. Ud over argumentationsanalytiske og retoriske værktøjer (herunder appelformer og argumenttyper) udvides begrebsapparatet med diskursanalysen, som har til formål at indsætte talerne i en større politisk og kulturel kontekst.

Udvalgte taler

Thukidid: Perikles’ gravtale
Abraham Lincoln: Talen ved Gettysburg
Poul Nyrup Rasmussen: Nytårstale 2001
Anders Fogh Rasmussen: Nytårstale 2002
Dronning Margrethe II: Nytårstale 2011

Om argumentation, retorik og diskurs

Kurt Johannesen, Praktisk retorik
Lis Søberg og Jens Høgh, Retorik – levende tale eller dum snak
Danskfaget: Oplæg om diskurs, argumentation og retorik

Links

Thomas Vinterberg, Talen fra Festen: http://www.youtube.com/watch?v=-qIYR8Gyits
DR Tema – Den perfekte tale: http://www.dr.dk/Tema/denperfektetale/index.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *