Sprog og identitet

Dansk A – Sprog

I samspil med undervisningen i almen sprogforståelse (sociolingvistik) stiller forløbet skarpt på sammenhængen mellem sprog og identitet i et globaliseret Danmark. Gennem undervisningen skal eleverne opnå forståelse for betydningen af sproglig mangfoldighed samt iagttage udviklingen af dansk national identitet i et historisk perspektiv. I AP arbejdes sideløbende med grænsefladerne mellem privat og offentligt sprog, standard og variation, norm og individualitet. I tilrettelæggelsen af forløbet lægges vægt på samspillet mellem det litterære og det sproglige stofområde således at eleverne får et indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund. Herudover trænes skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatikkens og stilistikkens grundbegreber.

Kernetekster

Christensen, Folmar et al. Babelstårnet – Almen Sprogforståelse, kap. 3: Sociolingvistik, s. 52-70 (Gyldendal, 2005)
Johannes Ewald, Kong Christian stod ved højen mast (1779)
Juliane Marie Jessen, Dannemark (1819)
Adam Oehlenschläger, Der er et yndigt land (1819) (Kanonforfatter)
N.F.S. Grundtvig, Langt højere bjerge så vide på jord (1820) (Kanonforfatter)
H.C. Andersen, I Danmark er jeg født (1850) (Kanonforfatter)
Shubidua, Danmark (1978)
Natasja, Gi mig Danmark tilbage (2007)
L:Ron Harald, Mæ å min Kadett (2001)
Nik og Jay, Hot (2002)
Søren Kassebeer, “Nordisk front mod sprogligt forfald” (Berlingske Tidende, 30/1 2007)
Ulla Gjedde Palmgreen “Tabersprog” (Weekendavisen 25/7 2005)
Nephew, Movieklip (2004)
Helle Birk “Danglish i den globale landsby” (Anglo Files, #144, Maj 2007)

Sekundærtekster

“Sprog i det sociale spil” i Damkjær, Kieler, Thygesen, Sprogets veje. (Systime, 2005) s. 115-128
Janus Billeskov Jansen og Signe Byrge Sørensen, I sproget er jeg – Voices of the World (Dokumentar, 2005)
Adrian Hughes, Kampen om sproget, Afsnit 1: Dialekterne og 3: Dagligdagens mange sprog. (Dokumentar, 2011)
”Identitet”, http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/identitet (Websted besøgt 28/10 2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *