På den anden side – om at skrive elevernes opgaver

writing-desk2

Dansk A – Sprog/skriftlighed

Fra tid til anden skriver jeg selv de opgaver, jeg udsætter mine elever for. Det gør jeg af to årsager. For det første tror jeg på eksemplets magt. For det andet er det en sjov udfordring og en lejlighed til at tjekke de krav, vi undervisere og lærerplanen stiller. Som regel bruger jeg eksempelopgaverne direkte i responsen på skriftlige afleveringer med helt bestemte fokusområder tilknyttet. Her vil jeg give to eksempler på skriftlige danskopgaver med tilhørende fokuspunkter.

Den litterære artikel

Digtet “Gyder og smøger” af Claus Høxbroe ville jeg aldrig bruge alene i en skriftlig opgave. Men jeg bruger det som nærlæsningsøvelse i timerne:

 1. Digtet skrives på tavlen
 2. Eleverne bedes analysere digtet med fokus på ordklasser, semantik, denotation og konnotation
 3. Fælles diskussion af ordklasser og betydningsfelter
 4. Hvad sker der med digtets udtryk og udsigelsespunkt ved skift af ordklasse fra substantiv til verbum?
 5. Hvilke konnotationer knyttes til de enkelte ord og hvilke fortolkningsmuligheder lægger de op til?

Herefter får eleverne udleveret min litterære artikel med analyse og fortolkning af digtet. Opgaven er herefter (ikke alle muligheder hver gang):

 1. Læs artiklen. Diskuter om artiklens analyse og fortolkning stemmer overens med vores fælles nærlæsning.
 2. Fokus på komposition: Skil teksten ad og sæt de enkelte afsnit ind i “Fisken”
 3. Fokus på kohæsion og kohærens: Find alle kernesætninger i artiklen og sæt dem sammen til en tekst. Danner de et resumé af artiklen?
 4. Fokus på det analytiske sprog: Find alle fagbegreber i teksten. Diskuter hvad de gør for indholdet.
 5. Fokus på argumentation: Analyser argumentkæden i teksten med udgangspunkt i Toulmins argumentationsmodel. Find den eksplicitte hjemmel, som er skrevet ind i artiklen.

Download: Litterær artikel om Claus Høxbroe

Essayet

Et stykke inde i 3g har jeg af og til ladet elverne skrive et essay om kunstens rolle i tilværelsen. Opgaven er sådan set meget enkelt formuleret: “Skriv et essay med udgangspunkt i dette videoklip fra Horsens TV om Christian Lemmerz’ skulptur Madonna (Darfur).” Til hjælp får de Kristine Jacobsens artikel “Hvad skal vi med kunst?” fra Information.

Det er ingen hemmelighed at essay-genren er tricky business. Jeg har efterånden prøvet mange forskellige veje til det gode essay, men den bedste løsning so far lader til at være at tænke essayet i to kolonner. Én med konkrete personlige sansninger/oplevelser og én med abstrakte almene refleksioner over emnet. Den røde tråd binder så de to sider af essayet sammen. Den approach er fint beskrevet på Viby Gymnasiums skriveportal, som jeg bruger meget. Ikke mindst forsøger jeg at styrke førskrivningsfasen ved at lade eleverne arbejde med dispositionsskemaet, som kan downloades fra siden. På indholdssiden går jeg ud fra mantraet: “Et godt essay formidler resultatet af en analyse uden at foretage selve analysen.” Med andre ord: man skal kunne mærke, at der er arbejdet danskfagligt med emnet/tekstforlægget, og at eleven er nået frem til en selvstændig konklusion, som derefter reflekteres over. Som sagt, essayet er tricky business.

I responsen har jeg, som sagt, stillet opgaver med udgangspunkt i min egen version af essayet.

 1. Læs essayet “Paradoksets natur” om Madonna (Darfur).
 2. Diskuter i hvor høj grad essayet lever op til de 5 punkter øverst på arket “Forarbejde til essay”. Giv specifikke teksteksempler til at underbygge din argumentation.
 3. Find eksempler på at “essayet formidler resultatet af en analyse uden at foretage selv analysen.”
 4. Skil essayet ad og fordel de enkelte dele i skemaet. Hvad er “Konkret iagttagelse/sansning”, “Abstrakt refleksion” og “Danskfaglige begreber.”
 5. Læs dit eget essay igennem og se på lærerens kommentarer. Vælg et afsnit, du vil arbejde videre med. Genskriv afsnittet med udgangspunkt i diskussionen/analysen af eksempelessayet.
 6. Byt tekst – både det oprindelige afsnit og genskrivningen – med din responsmakker. Giv konstruktiv og kritisk feedback.
 7. Download: Essay om Madonna (Darfur)