Lyd+Litteratur – Poesi og Performance

preslav

STX Dansk A
Sara Sjølander og Morten Mølgaard Pedersen, Aarhus Katedralskole

Sprog er lyd. Lyd er sansning. Sansning er søgen. Søgen er nysgerrighed. Vi skaber og søger betydning i verden omkring os gennem verbale tegn. Vi kommunikerer følelser gennem klang og betoning. Vi kan slå til lyd for noget, skaffe os ørenlyd, bruge lydord og lytte til en formulerings præcise ordlyd.

Med afsæt i den årlige Lyd+Litteratur Festival i Aarhus kaster forløbet et nysgerrigt blik på de nyeste tendenser på grænsefladen mellem litteratur, spoken word, performance og musikalsk komposition – herunder Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaards live perfomance af SPEOS (Reportage fra bjergets indre). Samtidsteksterne placeres i en modernistisk kontekst med litteraturhistoriske perspektiveringer til ekspressionisme, dada og beat. I arbejdet med de multimodale værker anvendes metoder og begreber til sprogiagttagelse og stilistisk og semantisk analyse af både det sproglige og det musikalske udtryk.

Endvidere lægger forløbet vægt på at opleve værkerne og arbejde kreativt med egne lydkompositioner, remediering af tekst samt brug af krop og rytmik.

Kreativ opgave om Monica Aasprong

aasprong

A: (Grupper af 6 personer)
Lav en vokalkomposition med udgangspunkt i de 6 udvalgte tekster fra Soldatmarkedet. I må kun bruge lyde der kan frembringes med stemme og krop.

Jeres værk skal:
1. Have et musikalsk forløb (dynamik/komposition)
2. Gøre brug rytmiske, melodiske og harmoniske muligheder i teksterne
3. Indtænke titel og tematik fra Aasprongs værk

Tekster: Soldatmarkedet af Monica Aasprong

S — s-text

O — o-text

L — l-text

D — d-text

A — a-text

T

M

A

R — r-text

K

E

D

E

T

B: Refleksionstid
• Brug 5 minutter på at tænke jeres valg til kompositionen igennem
• Skriv mindst tre bevidste valg ned

bjerg

Kernetekster

Emil Bönnelycke: Aarhundredet, 1918, in Litteraturens Huse, 2017
Tom Kristensen: Fribytter, 1920, in: Litteraturens Huse, 2017
Kristian UFO Humaiden, “Fribytter”, in: Ekspressionisme (Cd): http://rod-ord.dk/temaer/4-tom-kristensen-ekspressionisme/
Martin Hall / Nicolaj Stochholm / Søren E. Jensen: FÆRDEN, in: Aldrig mere, Geiger Records, 2008
Peter Laugesen / Singvogel: Film in: Den her planet glemmer vi aldrig, Geiger Records, 2011
Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaard, Et menneske blev spist af det kødædende landskab in: Hjertets abe sparker sig fri, Geiger Records, 2007
Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaard, SPEOS, live på Radar, 2017
Monica Aasprong, Soldatmarkedet, 2003-2007, N.W. Damm & Søn et al.: in: http://www.afsnitp.dk/galleri/soldatmarkedet/

Sekundær materiale

Allen Ginsberg, Oplæsning af beatpoesi, Royal Albert Hall, 1965: https://www.youtube.com/watch?v=JiQQ0DljjJ4
Caspar Eric & SUPAPAWA, Digte og Lyd, VEGA, 2016 in: https://www.youtube.com/watch?v=Q7eMSj68Unc
Hugo Ball, Karawane, in: https://www.youtube.com/watch?v=z_8Wg40F3yo, 1918
Pia Rasmussen et al.: “Musik, lyd og semantik” in: Musikalsk produktion, Systime Ibog, 2013.
Søren Ulrik Thomsen: “Musikken i lyrikken”, in: Musikalsk produktion, Systime Ibog, 2013
Jakob Schweppenhäuser/ Emil Thomsen,”Om at manipulere talen, så den ikke overskygger musikken”, in: Musikalsk produktion, Systime, Ibog 2013