Hæmsko/dansesko

Dansk A – Sprog

SPROGLIGE BENSPÆND OG SYSTEMER er ofte anvendte midler i kunst og litteratur fra modernismen til i dag. Forløbet tager udgangspunkt i danskfagets identitetsparagraf og undersøger forbindelser mellem sprog og litteratur ved at forbinde “sproglige […] og æstetiske synsvinkler” og derved bringe “oplevelse, analyse og fortolkning i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget”. Gennem en vekselvirkning mellem analyse af semantiske skemaer og stilistiske virkemidler, i såvel litterære som journalistiske tekster; og kreative skriveøvelser udviklet af moderne danske forfattere (Ursula Andkjær Olsen og Peter Adolphsen) lærer eleven at anvende “stilistikkens grundbegreber”, danner sig indblik i “sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund” og træner sin sprogiagttagelseskompetence. Herudover introducerer forløbet eleverne til kognitive metaforer. I den tekstproduktive del af forløbet styrkes elevens fornemmelse for korrekt skriftsprog. (Citater fra STX Læreplan i Dansk). Til perspektivering af de udvalgte kernetekster inddrages Trier og Leth filmen De fem benspænd, Dogme95, Manifest för ett nytt litterärt decennium og den fransk/italienske avantgardebevægelse Oulipo. Forløbets sproglige/sprogfilosofiske fokus vil danne grundlag/forforståelse for senere arbejde med modernisme, postmodernisme og samtidslitteratur. Formålet med forløbet er at: Styrke sproglig opmærksomhed gennem en kombination af analytiske opgaver og praktiske skriveøvelser Undersøge og afprøve stilistiske virkemidler i moderne litterære tekster Forstå og anvende semantiske skemaer og scenarier Introducere kognitive metaforer Opleve og lege med sprogets muligheder

Kernetekster

Ursula Andkjær Olsen, “Gennem revl og krat” i Ægteskabet mellem vejen og udvejen. Gyldendal, 2005.
Ulrik Skeel, “Basrelief” i Hvedekorn, Nr 1, 2010 (Red. Lars Bukdahl)
Peter Adolphsen, “Madeleine eller En Lille Trist Roman” i Små historier, Samlerens Forlag, 1996.
Peter Adolphsen og Ejler Nyhavn: “Kegledigt”, “Omvendt kegledigt”, “Ordstige”, “Tastaturtegnsdigt: Dreng møder pige” i Hvedekorn: Magasin for Poesi og Kunst. Nr 1, 2010.
Tom Kristensen (kanonforfatter), “Det blomstrende slagsmål” i Samlede digte. Gyldendal, 1997.
Dogme95, Dogmemanifest. (1995)
Syv svenske forfattere, Manifest för ett nytt litterärt decennium. 2009
23 svenske forfattere, Manifest för olovlig litteratur. 2009

Supplerende tekster og baggrund

Bjerre, Forsberg, og Nielsen, Ind i sproget: Grundbog til Almen Sprogforståelse. Systime, 2009.
Bennike, Nyborg, Hammer, Faglige forbindelser i dansk: Sprog, litteratur og film. Dansklærerforeningens Forlag, 2005.
Lezuik Hansen, Kasper; Kort og godt om kognitive metaforer. Dansklærerforeningens Forlag, 2006.
Trier og Leth, De fem benspænd. (Film) Zentropa, 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *