Det moderne gennembrud

Dansk A – Litteratur

Forløbet giver en introduktion til og forståelse af centrale problemstillinger og litteratur i perioden 1870-1900 med fokus på Det Moderne Gennembrud, som en skandinavisk bevægelse med epicenter i København. I den tematiske læsning af udvalgte tekster belyses en række afgørende problemstillinger ii perioden: Overgangen fra romantik til realisme, modernitet, naturvidenskab og religionskritik, industrialiseringen og kønsroller. Centralt i valget af tekster står Georg Brandes’ parole “litteraturen skal sætte problemer under debat”. Herudover undersøger forløbet typiske stiltræk og virkemidler i realismen, naturalismen og impressionismen.

Primære tekster

Georg Brandes, Af: Indledningsforelæsning til Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur
Herman Bang, Impressionisme – en lille replik
Herman Bang, Irene Holm
J.P. Jacobsen, Pesten i Bergamo
Holger Drachmann, Engelske socialister
Victoria Benedictsson, Af: Ur mörkret
Henrik Ibsen, Gengangere (akt 3 + forestilling på Aarhus Teater)
Henrik Pontoppidan, Ilum Galgebakke

Sekundære tekster

Litteraturens veje, Det moderne gennembrud.
Undervisningsmateriale om Gengangere fra Aarhus Teater

Elevoplæg

Darwin og naturalismen
Kønsroller og sædelighedsfejden
Ibsen og det realistiske teater
Realisme og social indignation
Impressionisme i billedkunsten
Anarkismen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *