Det mennesket fortæller – om narrativ journalistik

Dansk A – medier
Louise Munk og Morten M. Pedersen, Aarhus Katedralskole

I essayet Step Across this Line karakteriserer Salman Rushdie mennesket som et fundamentalt set grænseoverskridende dyr og, i samme åndedrag, et historiefortællende dyr. Netop vores evne til at fortælle, afkode og skabe betydning gennem historiefortælling har en central plads i menneskets interaktion med andre -hvadenten det er i nyhedsformidling, fiktion eller i situationer, hvor vi skal lære eller huske noget. Den godefortælling skaber identifikation, fastholder opmærksomheden og kontekstualiserer. Det mennesket fortæller stiller skarpt på fortællingen i journalistikken fra Herman Bangs reportager fra 1880′erne over 1960′ernes Gonzo og New journalism i USA til de senere danske eksperimenter med at gøre den traditionelle nyhedsformidling mere personlig og litterær med elementer fra moderne Narrative og Serial Journalism. Forløbets tekster befinder sig alle naturligt i grænselandet mellem fakta og fiktion. Det er genrehybrider, som ofter tillader det subjektive blik og den personlige vinkel at trives side om side med de mere traditionelle journalistiske dyder: aktualitet, kritisk stillingtagen og objektivitet.

Kernetekster

Herman Bang, Paa Thingvalla (Reportage, 1883)
Gay Talese, Frank Sinatra er forkølet (Esquire, 1966 / Politiken, 2013)
Morten Sabroe, Manden der var et billede (Information, 1992)
Hunter S. Thompson, He was a Crook (Rolling Stone, 1994)
Anne Hull, Una Vida Mejor (St. Petersburg Times, 1999)
Poul Høi, Og hele månen blev som blod (Berlingske Tidende, 2001)
Frank Stokholm, Genkomst (Ud&Se, 2013)

Sekundær litteratur

Featuren og dens forhistorie; Den personlige journalistisk – Storytelleren; Narrative serials in Rie Pedersen, Fortællende journalistik. Gyldendal, 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *