Creating Space – Cartography in Theory, Literature and Art

Engelsk A 3g – idé/skitse 

Fremstillingen og brug af kort som middel til at orientere os og navigere i verdener en meget gammel del af den menneskelige kultur. De første forsøg på at organisere verden ud fra kort skete for mere end 8000 år siden.
Kort er brugbare for os mennesker, når vi skal finde vej fra A til B, men de er også identitetsskabende og grænsesættende. Den canadiske sociolog Benedict Andersson har vist, at kortet er en stærk faktor i ideen om nationalstaten. Vi lærer vores sprog og kulturelle koder fra vores forældre og omverden, men vi lærer også om nationale tilhørsforhold ved at se vejrudsigtens kort over det landområde som tilhører og interesserer os. Den daglige dosis vejrkort er med til at definere the imagined community. Vi fører krige over imaginære streger på kort. Vi underlægger os verden ved at opdage og aftegne den – som sådan et kartografien en væsentlig bestanddel i udbredelsen af politisk magt.
Men kort er også metaforer og idealiserede forestillinger om verden.Lingvisterne Lakoff og Johnson påviser i bogen Metaphors We Live By at sproget er fundamentalt metaforisk og at orienteringsmetaforer er en grundlæggende bestanddel. Vi opfatter f.eks. “oppe” positivt, mens “nede” er negativt. Sproget er – sammenligneligt med kartografien – en samling af ikoner der hælper os med at navigere i livet, samfundet, verden. Det er vel de færreste der ikke nærmest tager Harry Becks ikoniske Tube Map som synonym med London – en grafisk todimensionel repræsentation er med til at definere vores opfattelse af det fysiske sted.
Måske netop på grund af dette fundamentale behov for at orientere os, søge tilhørsforhold og udforske verden er kort også en ofte anvendt metafor i litteratur og kunst.
Creating Space – Cartography in Theory, Literature and Art undersøger kartografien som metafor i moderne litteratur fra Joseph Conrads Heart of Darkness over Michael Ondaatjes The English Patient til Reif Larsens Selected Works of TS Spivet og de16 kunstnere, forfattere og filosoffers kort over imaginære landskaber i Where you are + visuelle kunstværker som Brian Pattersons The Great Bear.
I forbindelse med analysen af de individuelle værker diskuteres landkortets betydning som magtmiddel, identitetsmarkør, praktisk navigationsredskab og ikke mindst konceptuel creator of space.

Core texts

Visual Editions, Where you are. Visual Arts / Literature (2013)
Reif Larsen, The Selected Works of T.S. Spivet (2009)
Michael Ondaatje, The English Patient (1992)
Eavan Boland, That the Science of Cartography is Limited (1994)
Brian Patterson, The Great Bear (1991)
Joseph Conrad, Heart of Darkness (1899)
A.A. Milne, Map of The Hundred Acre Wood in Winnie the Pooh (1926)
Lakoff and Johnson, Metaphors We Live By (1980)

Secondary Materials

Mercator vs The Peters Projection Map West Wing: Cartographers for Social Equality: http://youtu.be/LA0BLrLW0PE
Benedict Andersson, Imagined Communities (1991)
BBC Documentary The Beauty of Maps Situationist/Psychogeographical Maps

Mapping in Art and Theory

Ruth Watson, Mapping and Contemporary Art: http://www.academia.edu/491148/Mapping_and_Contemporary_Art
Dodge, Kitchin and Perkins, The Map Reader
http://books.google.dk/books?id=YUW26ipxo8IC&printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false
Danielle Cull, Applying Beck’s Tube Map Theories and Conventions to non-Geographic Subject Matter: http://lazarus.elte.hu/cet/academic/cull.pdf

the_great_bear_detail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *