DIY STOMPS // The Verb Board

Endelig reverb på boardet. Valget faldt på en Silver Spring Reverb fra Mad Professor. Signalkæden er nu: Guitar > Emma Transmorgrifer Compressor > Skreddy Lunar…