Playground

In the space above cities / rooftop journal # 1

 

Tilbage til naturen midt i New York. Projektet her bringer (muligvis på ganske idiosynkratisk vis) mindelser om det klassiske Linda & Valentin album, Storbyen der druknede. Det må være fantatisk at se solen stå op gennem det løvhang.

 

Published by Morten Mølgaard

cand.mag i engelsk og dansk, litteraturnørd og formidler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *