Ingen

kender ingen kender
mig ud og ind til
hudløs hede siver
fra øje over
kind og ben

pyt.

med solstråle
skinner digtet
gennem min hud

Related posts